Jasmine Flower, CD / Album Cd

Jasmine Flower CD / Album

by Guo Gan Trio

CD / Album

 • Information

Track Listing

 1. Su Ti Man Bu 4.06
 2. Mo Li Hua 2.52
 3. Gao Shan Liu Shuei 6.20
 4. Xi Yang Yang 2.21
 5. Gu Su Xing 5.24
 6. Zi Zu Diao 2.45
 7. Cai Yun Zhuei Yue 3.47
 8. Bu Bu Gao 2.28
 9. Yang Guan San Die 5.51
 10. Yao Zu Wu Qu 5.44
 11. Sai Ma 5.00
 12. Chuen Jiang Hua Yue Ye 10.18

Information

£13.10

Track Listing

 1. Su Ti Man Bu 4.06
 2. Mo Li Hua 2.52
 3. Gao Shan Liu Shuei 6.20
 4. Xi Yang Yang 2.21
 5. Gu Su Xing 5.24
 6. Zi Zu Diao 2.45
 7. Cai Yun Zhuei Yue 3.47
 8. Bu Bu Gao 2.28
 9. Yang Guan San Die 5.51
 10. Yao Zu Wu Qu 5.44
 11. Sai Ma 5.00
 12. Chuen Jiang Hua Yue Ye 10.18

Information